Idejni realizatori - Ivan Zemljak i Marko Dvojković

Djelatnost

Osnovna djelatnost Veterinarske stanice Križevci d.o.o. je briga o zdravlju životinja i ljudi, preventivni zahvati na životinjama, umjetno osjemenjivanje životinja, sprečavanje zaraznih i nametničkih bolesti kod životinja, nadzor nad prometom stoke i stočnih proizvoda, i odvoz animalnog otpada i lešina. Od 2009. godine Veterinarska stanica Križevci d.o.o. se, u sklopu Veterinarske ambulante Fodrovec, bavi i odvozom animalnog otpada i lešina životinja sa gospodarstva. Time se znatno doprinosi sprečavanju širenja zaraznih bolesti i zoonoza kao i zaštiti okoliša.

U toku 2010. godine primjera radi preventivno smo cijepili oko 4.500 pasa protiv bjesnoće, oko 740.000 komada peradi protiv Newcastleske bolesti. Osjemenjeno je 10.271 plotkinja (krava) i oko 400 krmača.

Možemo također istaknuti da smo pretragom mlijeka na somatske stanice i mikroorganizme pretražili preko 600 uzoraka mlijeka iz domaćinstava koje svoje mliječne proizvode stavljaju u promet na tržnice širom Hrvatske. Isto tako pregledano je metodom umjetne probave na trihinelu oko 1.000 uzoraka mesa domaćih svinja.

U 2010. godini obavili smo tuberkulinizaciju goveda kod preko 25.000 goveda i oko 1.200 svinja, a to je vrlo bitan podatak s obzirom da je tuberkuloza zoonoza i ima povećani trend pojavljivanja u novije vrijeme.

U budućnosti Veterinarska stanica Križevci d.o.o. će djelovati na daljnjem poboljšanju kvalitete naših usluga i unaprjeđivati veterinarsku djelatnost stalnim usavršavanjem i motiviranjem naših djelatnika. Prilagođavanjem usluga razini EU pokušat ćemo podignuti veterinarsku djelatnost na višu razinu, te neprestanom komunikacijom i edukacijom sa korisnicima usluga postati lider u županiji.