Idejni realizatori - Ivan Zemljak i Marko Dvojković

Računovodstvo, opći poslovi i uprava

U zajedničkim službama vode se poslovne knjige Društva,  skrbi se o zakonitosti knjiženja, o točnosti isplata i naplata, zakonitosti upisa poslovnih  događaja u poslovne knjige, vodi se financijska dokumentacija, izrađuju se mjesečna stručna izvješća kako financijska tako i  stručna ( veterinarski dio ), vodi se osobna evidencija zaposlenika, obračunavaju plaće.

Šef računovodstva vodi knjigu arhiviranih dokumenata, te brigu da se isti čuvaju potreban broj godina.

Osim toga provodi se upis stoke u Jedinstveni registar domaćih životinja, migracija domaćih životinja te upis uvezene stoke.

Popis glavnih djelatnika i odgovornih osoba:

Ivan Zemljak, dr.med.vet. – direktor (095/480-0001)
Tamara Drokan, šef računovodstva (095/480-0021)
Draženka Lendl, ekonomski tehničar (098/164-2819)
Milena Ukalović, dr.med.vet. (095/480-0008)

image-7e82757bafaae55df94049a35c3030554be27ea7257f58f4aa5bacd692f8b830-V