Idejni realizatori - Ivan Zemljak i Marko Dvojković

Veterinarska ambulanta Sveti Ivan Žabno

Veterinarska ambulanta Sveti Ivan Žabno obuhvaća područje sedam sela i to su: Sveti Ivan Žabno, Lanišće, Habijanci, Škrinjari, Brezovljani, Novi Glog, Trema (zaseoci: Dvorišće, Grubiševo, Medaćevo, Budilovo, Osuđevo, Gornje selo, Prkos, Vražje oko).

Veterinarska ambulanta graniči sa Veterinarskim ambulantama Keneđelovac, Sveti Petar Čvrstec, Križevci, Cugovec i Dubrava Vrbovečka. Ambulanta pokriva 5500 goveda, 3500 svinja, 400 ovaca, 50 koza, 10 konja, 8000 peradi i 600 pasa.

Obuhvat Umjetnog osjemenjivanja je 100%.

U Veterinarskoj Ambulanti Sveti Ivan Žabno rade 3 djelatnika:
Ivan Pavlović, dr.med.vet. – upravitelj (095/480-0032)
Dr.sci.Ksenija Jakšić, dr.med.vet. (099/821-0138)
Marinko Senković, dr.med.vet. (098/480-0033)

Davne 1908. godine u Svetom Ivanu Žabnu osnovana je prva marvogojska udruga za uzgoj čistokrvnog simentalskog goveda. Do današnjeg dana općina Sv.I. Žabno spada u najjači stočarski kraj u republici Hrvatskoj čemu je intenzivno pomagala i Veterinarska služba ambulante Sveti Ivan Žabno.