Idejni realizatori - Ivan Zemljak i Marko Dvojković

Veterinarska ambulanta Sveti Petar Orehovec

Veterinarska ambulanta Sveti Petar Orehovec pokriva područje od sedamnaest sela: Mikovec, Selanec, Zamladinec, Bočkovec, Guščerovec, Šalamunovec, Sv.Petar Orehovec, Orehovec, Međa, Mikulec, Podvinje Miholečko, Selnica Miholečka, Bogačevo, Vinarec, Hrgovec, Piškovec.

Veterinarska ambulanta Sveti Petar Orehovec pokriva oko 1300 krava, 800 tovne junadi, 1500 svinja, 1200 peradi i 250 pasa.

U Veterinarskoj ambulanti Sveti Petar Orehovec radi 4 djelatnika:
Tihomir Horvat, dr.med.vet. – upravitelj (095/480-0024)
Dario Banić, dr.med.vet. (095/480-0025)
Sonja Anđelković, dr.med.vet.
Josip Benko, vet. tehničar (095/480-0026)