Idejni realizatori - Ivan Zemljak i Marko Dvojković

VETIS

VETIS kao kontrolno tijelo je odvojena radna jedinica unutar Veterinarske stanice Križevci d.o.o.. Osnovan je 2009. godine nakon stupanja na snagu Pravilnika o službenim kontrolama… (NN 99/07), a po Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije…(NN 45/09) akreditiran je od strane HAA po normi HRN EN ISO/IEC 17020:2005 07. 06. 2010. godine.

VETIS ima ugovor sa MPRRR o obavljanju poslova službenih pregleda i kontrola u objektima registriranima od strane MPRRR, koji se bave proizvodnjom, preradom i uskladištenjem mesa, mlijeka i ribe, te proizvodima od mesa, mlijeka i ribe.