Idejni realizatori - Ivan Zemljak i Marko Dvojković

O nama

Pedesetih godina prošlog stoljeća Skupštine općina osnivale su Veterinarske stanice po pojedinim općinama kao osnovne baze za suzbijanje i sprečavanje zaraznih i nametničkih bolesti kod domaćih životinja.

Općina Križevci može se pohvaliti kao rijetko koja općina u Hrvatskoj da su tih godina nastale osnove za razvoj veterinarske struke, koja je puno prije stvorila uvjete za nastanak Veterinarskog zavoda Križevci, Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske, te Veterinarske stanice Križevci.

Ispočetka se veterinarska djelatnost pretakala preko svih navedenih institucija, da bi Veterinarska stanica Križevci kao samostalna bila prvi puta registrirana od osnivača Skupštine općine Križevci i to 1956. godine.

Koliko je poznato oblik Veterinarske stanice postojao je i u Svetom Petru Orehovcu i u Svetom Ivanu Žabno.

Veterinarska stanica Križevci d.o.o. trenutno zapošljava 50 djelatnika i to 32 doktora veterinarske medicine ( 1 dr.sc., 2 mr.sc., 2 spec.), 13 veterinarskih tehničara, 1 poljoprivrednog tehničara i 4 administrativna djelatnika.

Danas je Veterinarska stanica Križevci d.o.o. organizirana kao tvrtka koja svoju djelatnost obavlja na području grada Križevci, te općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno i to preko 5 veterinarskih ambulanata i 6 područnih punktova, te ambulante za male životinje u Križevcima. Osim toga postoji i radna jedinica VETIS, čija je osnovna djelatnost veterinarsko zdravstveni nadzor proizvodima životinjskog porijekla, i cilj u konačnici zaštita ljudskog zdravlja i kontrola prometa živežnih namirnica životinjskog porijekla. VETIS je kao inspekcijsko tijelo koje provodi službene preglede i kontrole u skladu sa važećim pravilnikom 07.06.2010. akreditiran od strane Hrvatske akreditacijske agencije po normi HRN EN ISO/IEC 17020:2005.

U sastavu Veterinarske stanice Križevci d.o.o. djeluje i Veterinarska ljekarna, koja se bavi prodajom lijekova, vitamina i vitaminsko-mineralnih dodataka, kao i prodajom stočne hrane i peradi.