POPIS VAŽNIJIH PROPISA ZA OBAVLJANJE VETERINARSKE DJELATNOSTI

 

Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/2013,148/2013 i 115/2018)

 Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” br. 102/2017 i 32/2019)

 Zakon o veternarsko medicinskim proizvodima (“Narodne novine” br. 8/2008,  56/2013,  94/2013, 15/2015 i 32/2019)

 Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (“Narodne novine” br. 81/2013,14/2014,  56/2015 i 32/19 )

 Zakon o državnom inspektoratu (“Narodne novine” br. 115/2018)

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije) (“Narodne novine” br. 2/2010 i 33/2013)

 Pravilnik o vježbeničkom stažu veterinarkih djelatnika i načinu polaganja stručnog ispita („Narodne novine“ br. 5/1999)

 Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti („Narodne novine“ br. 103/2013, 130/2014 i 9/2019)

 Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu podnošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te o načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća u klaonici („Narodne novine“ br. 84/2011)

 Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini.(„Narodne novine“ br. 2/2021, 4/2021 i 7/2021)

Program iskorjenjivanja i nadziranja tuberkuloze goveda u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Program nadziranja ovaca i koza na grebež ovaca u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

 Program nadziranja i iskorjenjivanja Bolesti Aujeszkoga.

Program praćenja prevalencije bakterija roda Campylobacter  i njihove otpornosti na antimikrobne pripravke u jatima tovnih pilića u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Uputa o propisanom broju uzoraka potrebnih za kontrolu provedbe oralne vakcinacije lisica u 2021. godini te Popis lovoovlaštenika sa pripadajućim brojem uzoraka  lisica i čagljeva koje je potrebno dostaviti radi  monitoringa oralne vakcinacije lisica u 2021. godini.

Nacionalni programi kontrole salmoneloze u peradi za 2021. godinu.

Program nadziranja bruceloze i enzootske leukoze goveda  u 2021. godini.

Pravilnik o prijavi bolesti životinja (Narodne novine“ broj 65/20).

Pravilnik o označavanju pasa (»Narodne novine«, br. 72/2010)

 Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce („Narodne novine broj: 145/2014)

 Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca („Narodne novine“ broj 91/2013;132/201344/20144 i 87/2015);

Pravilnik o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08)

 Pravilnik o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje (»Narodne novine«, br. 87/2008)

Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (»Narodne novine«, broj 71/2012)

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 51/2009)

 Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 78/2012)

Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (»Narodne novine«, br. 107/2011 i 42/2013)

Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanje u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 154/2008)

Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (»Narodne novine«, br. 108/2013)

 Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (»Narodne novine«, br. 21/2020)

 Pravilnik  o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (»Narodne novine«, br. 111/2007)

 Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine«, br. 123/2009)

Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 187/2004)

 Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu („Narodne novine“ broj 187/2004 i 62/2008)

Pravilnik o mjerama kontrole Afričke svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 112/2007)

Pravilnik o dijagnostičkom priručniku za  Afričku svinjsku kugu (»Narodne novine«, br. 116/2008)

 

POPIS OBRAZACA, EVIDENCIJA, ŽIGOVA I PEČATA

 

OSTALI PROPISI IZ PODRUČJA VETERINARSTVA NALAZE SE NA POVEZNICI: