Milk Bar pojilice koje na hrvatsko tržište donosi ReproVet, razvijene su na Novom Zelandu od strane stručnjaka čiji su ciljevi bili koliko dobrobit samih životinja toliko i stočara. Naime, pojilice su osmišljene da bi se zapravo imitirao proces fiziološkog hranjenja teladi odnosno kako bi hranjenje bilo što sličnije onom u prirodi kad tele siše majku.

Materijali korišteni u izradi samih kanti izuzetno su čvrsti i otporni dok se dude mijenjaju za svako tele jer ih ono sisanjem prilagođava sebi.

Istraživanja su dovela do zaključka da način hranjenja direktno utječe na zdravlje teleta, a time i na prirast. Telad hranjena iz Milk Bar pojilica ima vidno veći prirast i manje problema s poremećajima gastrointestinalnog sustava. Naime, sise su koncipirane na način da se tele mora potruditi i vući kao što bi vuklo majčinu sisu pri čemu ne postoji mogućnost gutanja zraka i posljedičnog nadma, položaj glave je takav da mlijeko ide direktno u sirište bez rizika od zaostajanja u predželucima.

Dodatna prednost Milk Bar pojilica je količina sline koja se stvara prilikom sisanja. Naime, slina je ključna za probavne procese, povoljno utječe na pH mlijeka, a samo pražnjenje slinskih žlijezda šalje informacije u mozak da je do hranjenja došlo čime se sprječava nefiziološko sisanje nakon hranjenja.

Ovim načinom hranidbe, manja je pojava proljeva, a time su i manji troškovi liječenja.